» Home » Tips
Wat u moet weten!


1. Lees voor het aansteken de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2. Stop nooit vuurwerk in je zakken.
3 .Vuurwerk niet in je hand houden.
4. Vuurwerk alleen buiten gebruiken.
5. Kinderen altijd onder toezicht van een volwassene vuurwerk af laten steken.
6. Kijk goed om je heen voor je vuurwerk gaat afsteken.
7. Recht op een vlakke bodem plaatsen.
8. Buig je nooit over het vuurwerk heen.
9. Steek vuurwerk met een gestrekte arm aan.
10. Gebruik voor het aansteken een aansteeklont of -fakkel
11. Neem na het aansteken minimaal 6 meter afstand.
12. Houd brandend vuurwerk nooit in de hand.
13. Probeer een weigeraar nooit nogmaals aan te steken.
14. Ruim s avonds na het afsteken het vuurwerk meteen op.
15. Gooi of richt nooit met vuurwerk naar een mens of dier.VROM

Ook bij ons staat veiligheid op de eerste plaats. Onze vuurwerkbunkers en verkoopruimte voldoen aan de allerlaatste eisen die beschreven worden in het vuurwerkbesluit opgesteld door het ministerie van VROM. Jaarlijks onderhoud, en een jaarlijkse inspectie door een daartoe bevoegde, onafhankelijke instantie garanderen de veiligheid van onze bunkers en onze verkoopruimte.

Op de website van VROM vind je informatie over regelgeving over consumentenvuurwerk in Nederland.

Royal Fireworks

Nieuw vuurwerk 2012